ન્યૂઝીલેન્ડ વિ પાકિસ્તાન લાઇવ સ્કોર

NZ vs PAK Live: Innings break!