ટી20 વર્લ્ડ કપ 2022

આજથી ટી20 વર્લ્ડ કપની શરૂઆત

T20 World Cup 2022 શું હશે પોઈન્ટ ટેબલ સિસ્ટમ

ટીમને જીતવા પર બે પોઈન્ટ મળશે અને હરવા પર ઝીરો પોઈન્ટ મળશે

કયા જોઈ શકશે મેચ?

સ્ટાર સ્પોર્ટસની અલગ અલગ ચેનલ પર કરવામાં આવશે

Fill in some text

ક્વોલિફાઇન્ડ મેચોનું શેડ્યુઅલ

ICC એ આ ટી 20 વર્લ્ડ કપ મેચ જોવા