GSEB 10 રિજલ્ટ 2023

પરીક્ષા નું નામ  માર્ચ 10 SSC ની પરિક્ષા 2023

બોર્ડ નું નામ GSEB,ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ

પરીક્ષા નો પ્રકાર ધોરણ 10 SSC પરિક્ષા 2023 

પરીક્ષા શરુ થવાની તારીખ 28 માર્ચ 2023 

પરીક્ષા છેલ્લી તારીખ 12 એપ્રિલ 2023 

પરિણામ તારીખ મેં 2023