ઓનલાઈન લાઈટ બિલ ભરો ઘરે બેઠા

ઓનલાઈન લાઈટ બિલ માહિતી

આર્ટિકલનું નામ Electricity Bill Online નિગમનું નામUGVCL /DGVC /PGVCL

લાઈટબિલ નું બિલ તપાસો

પોર્ટલ દ્વારા તેમના UGVCL/PGVCL/DGVCL

બીલ ભરવા જરૂરી દસ્તાવેજો

UPI, ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ  નેટ બેંકિંગ જરૂરી 

ચૂકવણી કરવા માટે

તમારી પાસે ગ્રાહક નંબર હોવો આવશ્યક છે.

ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ (UGVCL)

પશ્વિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ (PGVCL)

મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ (MGVCL)