અગ્નિવીર સ્ત્રી ભરતી 2022: છોકરીઓ પણ બનશે અગ્નિવીર, ભારતીય નેવીમાં થશે ભરતી, 40 હજાર સુધીનો પગાર, જાણો સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા

અગ્નિવીર સ્ત્રી ભારતી 2022: ભારતીય નૌકાદળમાં અગ્નિવીરની ભરતીમાં મહિલા ઉમેદવારો માટે 20 ટકા બેઠકો અનામત છે. હાલમાં ભારતીય નૌકાદળમાં 550 …

Read more