શિક્ષક ઓનલાઈન બદલી કેમ્પ 2022 | ગુજરાત પ્રાથમિક શિક્ષક બદલી કેમ્પ 2022

નમસ્કાર મિત્રો ઘણા સમયથી રાહ જોતા હતા શિક્ષક બદલી કેમ્પ 2022 dpegujarat.in | ઓનલાઈન બદલી કેમ્પ 2022 | ગુજરાત પ્રાથમિક શિક્ષક બદલી કેમ્પ 2022: જીલ્લા અંતરીક બદલી 2022, ગુજરાત પ્રાથમિક શિક્ષક માટે ઓનલાઈન શિક્ષકની બદલી. ઓનલાઈન શિક્ષક ટ્રાન્સફર પોર્ટલ. ઓનલાઈન ટીચર ટ્રાન્સફર 2022

શિક્ષક ઓનલાઈન બદલી કેમ્પ 2022 @dpegujarat.in

પ્રાથમિક શિક્ષક બદલી કેમ્પ 2022 online teacher transfer 2022 dpe.gujarat.in શિક્ષણમંત્રીશ્રી દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ મા શિક્ષકોના બદલી કેમ્પોની તારીખો જાહેર કરવામા આવી છે.

આ પણ વાંચો :- શિક્ષક બદલી કેમ્પ 2022

ગુજરાત પ્રાથમિક શિક્ષક બદલી કેમ્પ 2022

ગુજરાતના શિક્ષણ વિભાગે પ્રાથમિક શિક્ષકો અને શિક્ષક સહાયકોની બદલી માટેના નિયમોમાં મહત્વના સુધારાની જાહેરાત કરી છે. જે મુજબ હવે ધો. 1 થી 8 અને ધો. 6 થી 8 અલગ એકમો ગણવામાં આવે છે. અને શિક્ષક અથવા શિક્ષણ સહાયકની બદલી અલગથી કરવાની હોય છે. એટલે કે, ઓવર સેટઅપના કિસ્સામાં, ધો. ધોરણ 1 થી 5માં 1 થી 5 શિક્ષકોની બદલી થઈ શકતી નથી. 6 થી 8 અને ધો. ધો.1માં 6 થી 8 શિક્ષકોની બદલી થઈ શકતી નથી.

આ પણ વાંચો :- GPSC ભરતી 2022

આંતરીક બદલી સમયે ધ્યાને રાખવાની બાબતો:

 • જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી/શાસનાધિકારીએ www.dpegujarat.in ઉપર Default Password થી Login થવાનું રહેશે તથા Password બદલીને ખાલી જગ્યાઓની એન્ટ્રી કરવાની રહેશે.
 • તા.31/10/2022 ના રોજ સત્રાંતે નિવૃત્ત થનાર શિક્ષકોની વિગતો ધ્યાને લઈ એટલે કે તા.01/11/2022 ની સ્થિતિએ જે તે વિભાગ/વિષયવાર ચોખ્ખી ખાલી જગ્યાઓ અપલોડ કરવાની રહેશે.
 • ખાલી જગ્યાઓ અપલોડ કરતી વખતે જિલ્લા વિભાજનમાં જે શિક્ષકો વિકલ્પ મુજબ શાળા ફાળવણીનો હુકમ કરેલ છે
 • તેવા શિક્ષકો પૈકી છૂટા ન થયેલ હોય તે કિસ્સામાં શિક્ષકની હાલની શાળા ખાલી જગ્યા તરીકે દર્શાવવાની રહેશે. અને જે શાળામાં ફાળવણી કરવામાં આવી છે. તે જગ્યા ભરાયેલી ગણવાની રહેશે.
આ પણ વાંચો :- દિવાળી વેકેશન હોમવર્ક 2022

ઓનલાઇન બદલી કેમ્પ 2022 સૂચના @www.dpegujarat.in

 • મુખ્ય શિક્ષકના જિલ્લા અરસ પરસ બદલીના હુકમો તા.21/10/2022 થી તા.29/10/2022 (જાહેર રજા સિવાય) દરમ્યાન કરવાના રહેશે.
 • શિક્ષણ વિભાગના તા.01/04/2022 ના ઠરાવના પ્રકરણ-G(10) અને પ્રકરણ-N ની જોગવાઈઓ ધ્યાને લઈ
 • 31/03/2022 ના રોજ પાંચ વર્ષ પૂર્ણ કરેલ મુખ્ય શિક્ષકોની શિક્ષણ વિભાગના સંદર્ભ-2 ના પત્ર અન્વયે તા.30/04/2022 સુધીમાં આપના જિલ્લાને મળેલ અરસ પરસ બદલીની અરજીઓ ધ્યાને લેવાની રહેશે.
આ પણ વાંચો :- દિવાળી રંગોળી અને તેને બનાવવાની પધ્ધતિ 2022

ઓનલાઇન બદલી ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું?

 • શિક્ષકોએ સત્તાવાર વેબસાઇટ એટલે કે dpegujarat.in પર જવું પડશે
 • ડિસ્ટ્રિક્ટ પસંદ કરો તમારું કામ હતું.
 • અરજી ફોર્મમાં જરૂરી માહિતી ભરો.
 • ફોટો અપલોડ કરો અને સહી કરો.
 • નોંધણી નંબર અને જન્મ તારીખની મદદથી શાળા પસંદ કરો.
 • એપ્લિકેશનની પુષ્ટિ કરો અને નોંધણી નંબર અને જન્મ તારીખ સાચવો.
 • પ્રિન્ટઆઉટ લો અને TPEO ઓફિસમાં અરજી ફોર્મ સબમિટ કરો.

વધ-ઘટ કેમ્પ અને જિલ્લા આંતરિક અરસ પરસ તારીખ

 • તા.20/10/2022 થી તા.29/10/2022 (જાહેર રજા સિવાય)
 • જિલ્લા આંતરીક બદલી (ઓનલાઈન) પ્રથમ તબક્કો
 • તા.02/11/2022 થી તા.20/11/2022
 • જિલ્લા આંતરીક બદલી (ઓનલાઈન) બીજો તબક્કો
 • તા.23/11/2022 થી તા.02/12/2022 તા.06/12/2022 થી તા.08/12/2022

બદલીના પ્રકાર

 • આંતરિક બદલી
 • આરસ પારસ બદલી
 • જીલ્લાફર બદલી
 • ગંભીર બિમારીઓના કેસોનું સ્થાનાંતરણ
 • વહીવટી કારણોસર ટ્રાન્સફર

બદલી કેમ્પ પરિપત્ર મહત્વ પુર્ણ લિંક

HTAT બદલી કેમ્પ બાબત परिपत्रઅહીં ક્લિક કરો
તમામ કેમ્પ ની તારીખો બાબત ઓફિશિયલ પરિપત્રઅહીં ક્લિક કરો
શિક્ષક બદલી કેમ્પ સુધારા ઠરાવઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment