વન રક્ષક બીટ ગાર્ડની 823 જગ્યાની ભરતી થશે : 823 Forest Bharti Gujarat

વનરક્ષક બીટગાર્ડની ૮૨૩ જગ્યાઓ

નમસ્કાર મિત્રો રાજય સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય : Forest Bharti Gujarat રાજયમાં વનરક્ષક-બીટગાર્ડની ૮૨૩ જગ્યાઓ ની સીધી ભરતીથી જગ્યાઓ ભરાશે: વન …

Read more

CISF હેડ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 @cisfrectt.in

CISF હેડ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022

CISF હેડ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022: સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ (CISF) એ હેડ કોન્સ્ટેબલ (મિનિસ્ટ્રિયલ) અને ASI (સ્ટેનોગ્રાફર) 540 પોસ્ટ્સ 2022 …

Read more

શિક્ષક ભરતી 2022 @vsb.dpegujarat.in

શિક્ષક ભરતી 2022

શિક્ષક ભરતી 2022 @vsb.dpegujarat.in જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ/નગર શિક્ષણ સમિતિની પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિધાસહાયક (ધોરણ ૧ થી ૫ અને ધોરણ ૬ થી …

Read more

vsb.dpegujarat.in ||વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022

શિક્ષક ભરતી 2022

vsb.dpegujarat.in સત્તાવાર વેબસાઇટ લૉગિન 2600 વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષણ પસંદગી સમિતિએ સત્તાવાર વેબસાઇટ http://vsb.dpegujarat.in પર વિદ્યાસહાયક ભારતી …

Read more

2600 વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022

વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022

નમસ્કાર મિત્રો આજે આપણે વાત કરીશું 2600 વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 2,600 વિદ્યાસહાયકોની આવતીકાલે જાહેરાત આવશે & ભરતી કરવાનો રાજ્ય સરકારનો …

Read more

આચાર્ય અભિરુચિ કસોટી 2022 @seb.exam.org

આચાર્ય અભિરૂચિ કસોટી (HMAT) ૨૦૨૨ રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડના તા : ૧૫/૦૬/૨૦૨૧ ના જાહેરનામા ક્રમાંક: રાપબો/HMAT/૨૦૨૧/૪૧૭૮-૪૨૨૧ દ્વારા રજિસ્ટર થયેલી અનુદાનિત (ગ્રાન્ટ-ઇન-એડ) …

Read more

જીએમડીસી ભરતી 2022 (GMDC Recruitment 2022: ), જાણો શું છે શૈક્ષણિક લાયકાત અને કેવી રીતે કરશો અરજી?

નમસ્કાર મિત્રો ||જીએમડીસી ભરતી 2022 || GMDC Recruitment 2022 : ગુજરાત મિનરલ ડેવલપમેન્ટ લિમિટેડ (GMDC Recruitment 2022) દ્વારા એપ્રેન્ટિસ પોસ્ટ્સ …

Read more

GRD ભરતી સુરેન્દ્રનગર 2022

નમસ્કાર મિત્રો|| GRD ભરતી સુરેન્દ્રનગર 2022 પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી સુરેન્દ્રનગર દ્વારા જિલ્લાના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગ્રામ રક્ષક દળ (GRD) ની …

Read more