ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022-23 @ojas.gujarat.gov.in અરજી કરો

ગુજરાત વન રક્ષક ભરતી 2022

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022: ગુજરાત ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ વિવિધ જિલ્લાઓમાં ફોરેસ્ટ ગાર્ડ પોસ્ટની કુલ 823 ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે નવીનતમ …

Read more

વન રક્ષક બીટ ગાર્ડની 823 જગ્યાની ભરતી થશે : 823 Forest Bharti Gujarat

વનરક્ષક બીટગાર્ડની ૮૨૩ જગ્યાઓ

નમસ્કાર મિત્રો રાજય સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય : Forest Bharti Gujarat રાજયમાં વનરક્ષક-બીટગાર્ડની ૮૨૩ જગ્યાઓ ની સીધી ભરતીથી જગ્યાઓ ભરાશે: વન …

Read more

CISF હેડ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 @cisfrectt.in

CISF હેડ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022

CISF હેડ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022: સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ (CISF) એ હેડ કોન્સ્ટેબલ (મિનિસ્ટ્રિયલ) અને ASI (સ્ટેનોગ્રાફર) 540 પોસ્ટ્સ 2022 …

Read more

શિક્ષક ભરતી 2022 @vsb.dpegujarat.in

શિક્ષક ભરતી 2022

શિક્ષક ભરતી 2022 @vsb.dpegujarat.in જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ/નગર શિક્ષણ સમિતિની પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિધાસહાયક (ધોરણ ૧ થી ૫ અને ધોરણ ૬ થી …

Read more

vsb.dpegujarat.in ||વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022

શિક્ષક ભરતી 2022

vsb.dpegujarat.in સત્તાવાર વેબસાઇટ લૉગિન 2600 વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષણ પસંદગી સમિતિએ સત્તાવાર વેબસાઇટ http://vsb.dpegujarat.in પર વિદ્યાસહાયક ભારતી …

Read more