GPSSB ગ્રામ સેવક પરિણામ 2022

GPSSB ગ્રામ સેવક પરિણામ 2022

GPSSB ગ્રામ સેવકની અંતિમ પસંદગી યાદી 2022 જાહેર કરવામાં આવી મિત્રો ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ, GPSSB એ ગ્રામ ફાઈનલ …

Read more

25 વર્ષ સુધી લાઈટ બીલ નહિ ભરવું પડે, જાણો સરકારની આ ખાસ સોલાર રૂફટોપ યોજના 2022

Solar rooftop yojana gujarat 2022

ગુજરાત સરકાર દ્વારા એક નવિતમ યોજનાં બહાર પાડવામાં આવેલ છે જેનું નામ છે.સોલાર રૂફટોપ યોજના 2022 | પ્રધાનમંત્રી સોલાર યોજના …

Read more

તલાટી જૂના પેપર 2010 થી 2017 વર્ષના, આગામી સમયમાં લેવાનાર પરીક્ષા માટે ઉપયોગી

talati old paper

નમસ્કાર મિત્રો ટૂંક સમયમાં આવનાર તલાટી કમ મંત્રી પરિક્ષા માટે ઉપયોગી માહિતી તલાટી જૂના પેપર 2010 થી 2017 વર્ષના : …

Read more

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નો ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ 2022

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નો અને જવાબો

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ પ્રશ્નો ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ 2022 નું રજીસ્ટ્રેશન કરો ઓનલાઇન| ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ 2022 નું …

Read more