એશિયા કપ લાઈવ મેચ લાઈવ ફ્રી માં જોવો

એશિયા કપ 2022 આ વખતે દુબઇ માં રમાઈ રહ્યો છે. અને મીત્રો આ ગેમ 20 ઓવેર એટલે T20 મેચ થાય અને આ એશિયા કપ માટે તમે ઘરે લાઈવ મેચ ફ્રી જોવા માટે તમારી tV માં DD Sport નામની ચેનલ માં જોઈ શકો છો . હાલ ખાસ કરીંને બધા મોબાઈલ માં જોવાનું પસંદ કર્ત્તા હોય છે

પણ મોબાઇલ માં આ લાઈવ મેચ ફ્રી મેં નહીં આવતી એના માટ્ટે તમારે અમૂક એપ્લિકેશન ( HotStar ) ને પૈસા ભરવા પડે છે .. પછી તમે એમના સબસ્ક્રિબસન લીધા પછી મેચ લાઈવ જોઈ શકો છો.

એશિયા કપ લાઈવ મેચ લાઈવ ફ્રી માં જોવો હિન્દી એની એગ્રજીમાં

તમારા માટે ખુસના સમાચાર એ છે કે તમે તમારા મોબાઈલ માં મેચ લાઈવ જોઈ શકશો એ પણ કોઈ પણ પૈસા ભર્યા વગર તો આજે તમારે શું કરવાનું મેચ જોવા માટ્ટે એ નીચે આપેલ છે તો ધ્યાનથી જોઈને મેચ enjoy કરો

એશિયા કપ 2022 મેચ ફ્રી માં કેવી રીતે જોવી ?

 1. India VS Pakistan Free Live Tv
 2. India Vs Pakistan Watch Online
 3. India Vs Pakistan Star Sport 3 Hindi
 4. How To Watch Free Cricket Live Tv 2022
 5. Asia Cup 2022 Live Tv 2022
 6. Asia cup me live metch Free me kese Dekhe

આમ તો તમને હોટસ્ટાર અને સ્ટારસપોર્ટ ટીવી ચૅનલે જોવા મળશે પણ આ વસ્તુ ફ્રી નહીં જોવા મલ્લે તો આ બને પ્લાન ખરીદવા પડે પણ આજે હું તમને કેવી રીતે એશિયા કપ ની મેચ લાઈવ જોશો એનું લિસ્ટ નીચે આપ

 

એશિયા કપ 2022 મફત માં જોવો હિન્દી અને અંગ્રેજી ટેબલ જોવો

 • નીચે આપીલ ટેબલ માં તમારે જે પ્રકારનું લાઈવ જોવું હોય તે લિંક પર ક્લિક કરો
 • ત્યાર બાદ ત્યાં 30 સેકન્ડ નું ટાઇમર આવશે
 • 30 સેકન્ડ ટાઇમર પછી તમને લાઈવ મેચ જોવાની લિંક મળી જશે
 • પછી તમારે લાઈવ ચાલુ થયી જશે તમારે જેવું ગમે તે કોલીટી માં જોઈ શકો છો
 • અને તમારું લાઈવ ઇન્જોય કરો
HOTSTAR Live Metch Free
AISA CUP LIVE FREE TV APK Live Metch Free

Leave a Comment